Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Скоропослушница»

Данное издание содержит акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Скоропослушница». Перед иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» молятся о духовном прозрении, когда человек находится в растерянности и не знает как поступить, во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь в Её молитве к Сыну. Также Богородица через свою икону «Скоропослушница» дарует помощь в излечении от различных заболеваний, даже онкологических. Перед Ее святым образом возносят молитву за детей и о помощи в родах — о рождении здорового ребенка.

Книга предоставлена издательством «Благовест», бумажную версию вы можете приобрести на сайте издательства http://www.blagovest-moskva.ru/

 

cover

Акафист Пресвятей Богородице в честь иконы Ее «Скоропослушница»

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви (ИС Р 15-420-1696)

Кондак 1

Избра́нной от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гла́сом на́шим хвале́бным и от вся́ких бед свободи́ ны, зову́щия Ти:

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Икос 1

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы же гре́шнии, подража́ти им дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни нас пита́ющая; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая; ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице; ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.

Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице; ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 2

Ви́дяще милосе́рдие Твое́ неисче́тное, Влады́чице, и мно́гая чудеса́, Тобо́ю явле́нная и при́сно явля́емая чрез святы́я ико́ны Твоя́, и́миже, я́ко зве́здами богосве́тлыми, весь мир христиа́нский украси́ла еси́, велича́ем Тя, возвели́чившую род наш Твои́м благоволе́нием, и с любо́вию покланя́емся пречи́стаго ли́ка Твоего́ изображе́нию, зову́ще Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный открыва́я, Богоро́дице, благоволи́ла еси́ в земно́м жре́бии Твое́м, Святе́й Горе́ Афо́нстей, мно́гими чудесы́ просла́вити ико́ну Твою́, ю́же Сама́ Скоропослу́шницею наименова́ла еси́ гла́сом Боже́ственным от нея́ изше́дшим, да вси ве́дуще таково́е Твое́ о ней благоволе́ние, пе́сненно Тебе́ вопию́т:

Ра́дуйся, милосе́рдая всех нас о Христе́ Ма́ти; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще.

Ра́дуйся, любве́ Бо́жия к челове́ком проявле́ние; ра́дуйся, ро́да челове́ческаго возвыше́ние.

Ра́дуйся, све́тлая пала́то Бо́га Сло́ва; ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.

Ра́дуйся, ро́ждшая Боже́ственнаго А́гнца; ра́дуйся, возрасти́вшая нам клас живота́.

Ра́дуйся, бра́шна неги́блющаго ста́мно всезлата́я; ра́дуйся, Пита́тальнице Пита́теля вселе́нныя.

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством Твои́м спасти́ся упова́ем; ра́дуйся, я́ко моли́твами Твои́ми насле́дие небе́сное получи́ти ча́ем.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 3

Си́лою Бо́жиею де́йствующи, неблагогове́йно ходи́вшаго пред святою Твое́ю ико́ною Дохиа́рския оби́тели трапе́заря Ни́ла слепото́ю и разслабле́нием те́ла наказа́ла еси́, Богоро́дице Де́во, да про́чее не дерза́ет оскорбля́ти Тя в пречи́стем Твое́м о́бразе, его́же в зало́г благоволе́ния Твоего́ всей Афо́нстей горе́ дарова́ла еси́ ми́лостиво, да все насе́льницы ея́ гла́сы преподо́бными вопию́т ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Влады́чице Всеблага́я, покая́ние трапе́заря Ни́ла ми́лостиво прия́ла еси́ и исцеле́ние ему́ от слепоты́ и разслабле́ния дарова́ла еси́, да слу́жит непреста́нно Тебе́ и моли́твы немо́лчныя прино́сит Ти пред многоцеле́бною Твое́ю ико́ною, взыва́я си́це:

Ра́дуйся, Иоаки́ма и А́нны прозябе́ние свято́е; ра́дуйся, ро́ждшая Сокруши́вшаго главу́ дре́вняго зми́я.

Ра́дуйся, Преблагослове́нная в жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая нетле́нно Спа́са душ на́ших.

Ра́дуйся, де́вство и рождество́ чуде́сно сочета́вшая; ра́дуйся, во обою́ непоро́чно Себе́ сохра́ньшая.

Ра́дуйся, всея́ вселе́нныя ве́лие чу́до; ра́дуйся, всех родо́в земны́х удивле́ние.

Ра́дуйся, согреша́ющих исправле́ние; ра́дуйся, ка́ющихся в доброде́тели утвержде́ние.

Ра́дуйся, непамятозло́бная наказа́тельнице; ра́дуйся, благосе́рдая вразуми́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 4

Бу́ри жите́йския избежа́вшии и в ти́хое приста́нище спасе́ния на Го́ру́ Афо́нскую прите́кшии, обрета́ют зде утеше́ние благода́тное и по́мощь Боже́ственную от святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице, от нея́же лучи́ чуде́с испуща́еши, и то́ки ми́лости Твоея́ излива́еши неоску́дно. Те́мже вси хотя́щии в пусты́нех Афо́на жа́ти спасе́ние, велича́я Ма́терния щедро́ты Твоя́, благода́рственно воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав глас Боже́ственный от святы́я ико́ны Твоея́, Влады́чице, трапеза́рь Нил позна́ Тя Скоропослу́шницу быти всем, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к чудотво́рному Твоему́ о́бразу, и, прия́в от него́ вразумле́ние своему́ неве́жествию и прозре́ние свои́м слепо́тствующим очесе́м, возгласи́ Тебе́ благода́рственно от души́:

Ра́дуйся, вре́менным наказа́нием неве́жд умудря́ющая; ра́дуйся, согреша́ющих покая́ние ми́лостиво прие́млющая.

Ра́дуйся, на путь исправле́ния заблужда́ющихся направля́ющая; ра́дуйся, ра́ны грехо́вныя благоутро́бно врачу́ющая.

Ра́дуйся, в нераде́нии косне́ющих любвеоби́льно облича́ющая; ра́дуйся, го́рестию теле́сных страда́ний ве́чных мук избавля́ющая.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й утиша́ющая; ра́дуйся, руку́ по́мощи Твоея́ погиба́ющим простира́ющая.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо; ра́дуйся, скорбя́щих отра́до.

Ра́дуйся, наги́х одея́ние; ра́дуйся, си́рых призре́ние.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 5

Боговеща́нныя глаго́лы Твоея́ уве́девше, и́ноцы оби́тели Дохиа́рския Тебе́, Боже́ственней Скоропослу́шнице, храм сооруди́ша при трапе́зе, иде́же чудотво́рная ико́на Твоя́ пребыва́ет, Пречи́стая Де́во, и вся ве́рныя утеша́ет зна́меньми Твоея́ ми́лости, ея́же не лиши́ и нас смире́нных, по до́лгу Тебе́ воспева́ющих, и вопию́щих чуде́с Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше то́ки чуде́с, от святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы источа́емыя, вси и́ноцы Горы́ Афо́нския стека́хуся к ней на поклонение. Ты же, Ма́ти Бо́жия, всем, по коего́ждо потре́бе, да́ры ми́лости Твоея́ неоску́дно подава́ла еси́ от чудотво́рнаго Твоего́ о́браза, подвизая благода́рно вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия и щедро́т; ра́дуйся, одушевле́нный Престо́ле Вседержи́теля.

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию плоть заимода́вшая; ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения.

Ра́дуйся, Безпло́тнаго воплоти́вшая; ра́дуйся, Бо́га с челове́ки соедини́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бных всежела́тельное зре́ние; ра́дуйся, по́стников Боже́ственное ра́дование.

Ра́дуйся, пустынножи́телей ти́хое весе́лие; ра́дуйся, и́ноков кре́пкое упова́ние.

Ра́дуйся, де́монския полки́ побежда́ющая; ра́дуйся, враги́ спасе́ния челове́ческаго посрамля́ющая.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 6

Пропове́дует Гора́ Афо́нская ми́лости и чудеса́ Твоя́, Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода на́шего, и све́тло красу́ется мно́гими чудотво́рными Твои́ми ико́нами, посреде́ ко́их ико́на Твоя́, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нная, я́ко луна́ по́лная, луча́ми чуде́с немерца́емо сия́ет, просвеща́я ду́ши на́ша све́том Бо́жия благода́ти и подвизая нас хвале́бно взыва́ти просла́вльшему Тя Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ в пречи́стей иконе Твое́й, Мари́е Богоро́дице, свет спасе́ния всем, блужда́ющим во тьме грехо́в и страсте́й, и сию́ нарекла́ еси́ Скоропослу́шницею, моля́щимся пред не́ю с ве́рою и благогове́нием от души́, ско́рую по́мощь Твою́ подаю́щи вопию́щим Ти такова́я:

Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, гро́ме, соблазня́ющия устраша́ющая.

Ра́дуйся, благооти́шное прибе́жище утомле́нных треволне́нием жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, небу́рное приста́нище обурева́емых волна́ми страсте́й.

Ра́дуйся, ю́ных наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, покро́ве и огражде́ние де́вства.

Ра́дуйся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая; ра́дуйся, хла́дность душе́вную благода́тно согрева́ющая.

Ра́дуйся, на стезю́ спасе́ния ве́рных наставля́ющая; ра́дуйся, от путе́й поги́бельных претыка́ющихся удаля́ющая.

Ра́дуйся, Спору́чнице на́ша к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу; ра́дуйся, при́сно умоля́ющая Его́ о поми́ловании нас гре́шных.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 7

Хотя́щи всем показа́ти любо́вь Твою́ ве́лию к христиа́нскому ро́ду, Богоро́дице Преблага́я, в жре́бий Твой земны́й Го́ру Афо́нскую избра́ла еси́ и в ней селе́ния и́ноческая умно́жила еси́, да вси обурева́емии мирско́ю суето́ю, возмо́гут обрета́ти зде ти́хое и удо́бное приста́нище ко спасе́нию, и Тобо́ю вспомоществу́еми, сподо́бятся насле́дия Небе́снаго, и пе́ти со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́мение милосе́рдия Твоего́ яви́ла еси́, Влады́чице, в чуде́снем прославле́нии святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы, не то́кмо и́ноком Горы́ Афо́нския, но и всем правосла́вным христиа́ном, в ни́хже благогове́йно че́ствуется сея́ ико́ны Твоея́ изображе́ние, да вси Тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, Бо́га на́шего Ма́ти; ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́во.

Ра́дуйся, я́ко Тя блажа́т вси ро́ди; ра́дуйся, я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чие Си́льный.

Ра́дуйся, я́ко призре́ на смире́ние Твое́ Госпо́дь; ра́дуйся, я́ко возжеле́ добро́ты Твоея́ Царь царе́й.

Ра́дуйся, Дщи благослове́нная Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, Роди́тельнице неискусому́жная Сы́на Предве́чнаго.

Ра́дуйся, прия́телище непоро́чное Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, Таи́ннице Боже́ственныя благода́ти.

Ра́дуйся, го́рняго ми́ра украше́ние; ра́дуйся, до́льняго ми́ра заступле́ние.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 8

Стра́нники и прише́льцы есмы на земли́ и, по глаго́лу апо́стола, не и́мамы зде пребыва́ющаго гра́да, но к кому́ прибе́гнем, Влады́чице, в ско́рбех стра́нствия на́шего, а́ще не к Тебе́, Всеблага́я? Не отве́ржи нас, Ма́ти Бо́жия, не рцы нам: «Не вем вас, грехо́в ра́ди ва́ших!», но поми́луй нас, си́рых и безпомо́щных, и приими́ нас в ве́чныя кро́вы, Покрови́тельнице на́ша, да ра́достно вопие́м во сла́ве небе́сней Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́иа.

Икос 8

Всем ве́рным уте́шительно есть взира́ти на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, на нейже зрим Тя, на руку́ Твое́ю держа́щую Предве́чнаго Младе́нца Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же покланя́ющеся боголе́пно, я́ко Творцу́ и Бо́гу на́шему, Тебе́, и́стинней Богоро́дице, умиле́нно глаго́лем:

Ра́дуйся, обра́дованная арха́нгельским благове́щением, Присноде́во; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, всех ду́ши просвеща́ющаго; ра́дуйся, Престо́ле одушевле́нный Небесе́ и земли́ Творца́.

Ра́дуйся, кро́ткая голуби́це; ра́дуйся, непоро́чная а́гнице.

Ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая ра́дость; ра́дуйся, неисчерпа́емый сосу́де воды́ живо́тныя.

Ра́дуйся, мирополо́жнице благоуха́ния Христо́ва; ра́дуйся, Е́юже злосмра́дие страсте́й на́ших отго́нится.

Ра́дуйся, Е́юже позна́хом Сы́на Бо́жия; ра́дуйся, Е́юже научи́хомся покланя́тися Триеди́ному Бо́гу.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 9

Вси ро́ди блажа́т Тя по до́лгу, благослове́нная Мари́е Богоро́дице, от восто́ка бо и до за́пада хва́льно и́мя Твое́, и́ноков же ли́цы Покрови́тельницу Тя свою́ имену́ют, наипа́че подвиза́ющиеся в жре́бии Твое́м Горе́ Афо́нстей, ю́же осо́бым благоволе́нием Твои́м осени́ла еси́, мно́гая чудеса́ в ней содева́ющи, и ми́лости Твоя́ бога́тыя насе́льником ея́ явля́ющи, да благода́рно вопию́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и суему́дреннии недоумева́ют позна́ти та́йну Твоего́ присноде́вства, Богоро́дице, ниже́ мо́гут изъясни́ти си́лу чудотво́рную, от ико́н Твои́х проистека́ющую, во исцеле́ние неду́жных и на вся́ку по́льзу душе́вную и теле́сную челове́ком. Мы же правосла́вно и несомне́нно Присноде́вою Тя испове́дующе, ве́рно покланя́емся иконе Твое́й святе́й и вопие́м Ти си́це:

Ра́дуйся, неве́рных сомни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.

Ра́дуйся, из боку́ чи́сту Христа́ нетле́нно ро́ждшая; ра́дуйся, ключи́ де́вства невреди́вшая в Рождестве́ Твое́м.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная; ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, дев велича́ние; ра́дуйся, матере́й при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, еди́на непоро́чная и до́брая в жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая обетова́ннаго Сокруши́теля главы́ зми́я.

Ра́дуйся, па́дших прароди́телей осужде́ния дре́вняго изба́вльшая; ра́дуйся, Эде́м, заключе́нный челове́ком, отве́рзшая Рождество́м Твои́м.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 10

Спасе́ние устроя́ющи христоимени́тым лю́дем, благоволи́ла еси́, Богоро́дице, земны́й жре́бий Твой, Го́ру Афо́нскую, в населе́ние и́ноком определи́ти, и рекла́ еси́ в виде́нии пе́рвому пустынножи́телю афо́нскому, преподо́бному Петру́, быти Горе́ сей в жили́ще и́ноком при́сное, обетова́нии благи́ми уте́шивши его́, я́ко бу́деши Помо́щница и Покрови́тельница всем, подвиза́ющимся в ней богоуго́дно, да́рами потре́бными их снабдева́ющи и от вся́ких бед спаса́ющи, да невозбра́нно пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ заступле́ния, Де́во, и́ноком правосла́вным и всем подви́жником де́вства и чистоты́. Те́мже жре́бий Твой земны́й, Го́ру Афо́нскую, невхо́дну жена́м сотвори́ла еси́, да без собла́зна грехо́внаго пребыва́ют в ней и́ноцы, на Тебе́ еди́ну по Бо́зе наде́жду спасе́ния возлага́юще и Тебе́ зову́ще си́це:

Ра́дуйся, неувядаемый цве́те де́вства; ра́дуйся, кри́не се́льный чистоты́.

Ра́дуйся, светоно́сная се́не небе́сная, ревни́телей чистоты́ осеня́ющая; ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия сви́тче, рачи́телей целому́дрия умудря́ющая.

Ра́дуйся, и́ноком благоподвиза́ющимся Хода́таице спасе́ния; ра́дуйся, пустынножи́телей Горы́ Афо́нския Покро́ве и Огражде́ние.

Ра́дуйся, ра́дость благода́тную излива́ющая в сердца́ боголюби́выя; ра́дуйся, утеше́ние духо́вное подаю́щая душа́м огорче́нным.

Ра́дуйся, младопита́тельнице дев и безма́терних сиро́т; ра́дуйся, любо́вию Жениха́ безсме́ртнаго де́вственная ликостоя́ния услажда́ющая.

Ра́дуйся, в тя́жкой борьбе́ с прираже́ниями страсте́й плотски́х кре́пкая помо́щнице; ра́дуйся, оби́телей и́ноческих неусы́пная блюсти́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 11

Пе́ние на́ше смире́нное, от полноты́ любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ся от нас, оскверне́нных мно́гими грехми́, но помози́ нам, Всеблага́я, покая́нием очи́ститися от скве́рны грехо́вныя и преуспе́ти в чи́стем и богоуго́днем житии, Тя подвигополо́жницу и помо́щницу в сем иму́ще, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно вопи́ти ко Го́споду: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с свята́я ико́на Твоя́ немерца́емо сия́ет, Богоро́дице Де́во, и весь мир благода́тно озаря́ет, прогоня́ющи вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жиею, от нея́ исходя́щею; те́мже ра́дуемся мы, гре́шнии, иму́ще таковы́й зало́г Твоего́ к нам благоволе́ния, и Тебе́, Скоропослу́шнице моле́ний на́ших, благода́рственно взыва́ем:

Ра́дуйся, у́тро спасе́ния нам возсия́вшая; ра́дуйся, ро́ждшая Жениха́ безсме́ртнаго душ челове́ческих.

Ра́дуйся, жела́ния на́ша богоуго́дная исполня́ющая; ра́дуйся, в ско́рбех и обстоя́ниих на по́мощь к нам благоутро́бно ускоря́ющая.

Ра́дуйся, раю́ мы́сленный, вся́каго утешения духо́внаго преиспо́лненный; ра́дуйся, от исполне́ния Твоего́ и нам ка́пли утешения источа́ющая.

Ра́дуйся, зной страсте́й на́ших прохлажда́ющая; ра́дуйся, благода́тное безстра́стие и́щущим его́ усе́рдно подаю́щая.

Ра́дуйся, всех в чистоте́ целому́дрия живу́щих зело́ лю́бящая; ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих избра́нники Бо́жия посеща́ющая.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 12

Благода́ть Бо́жия, прису́щая святе́й иконе Твое́й, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нней, Богома́ти Влады́чице, влече́т к ней всех скорбя́щих и обремене́нных, и нетщи́ отхо́дят они́ от сего́ исто́чника Твои́х ми́лостей и щедро́т: в ско́рбех отра́ду, в напа́стех защи́ту, в боле́знех цельбу́ неоску́дно получа́я от чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Всеблага́я, и благода́рственно вопию́т благи́х пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще чудеса́ Твоя́, Влады́чице, и ве́лию ми́лость Твою́ к христиа́нскому ро́ду, ве́мы, я́ко недово́льни есмы к досто́йному прославле́нию Тебе́, Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м, оба́че наде́ющеся на безприкла́дное милосе́рдие Твое́, Всеблага́я, смиренному́дренно прино́сим Ти пе́сни таковы́я:

Ра́дуйся, приста́нище небу́рное подви́жников благоче́стия; ра́дуйся, безмо́лвствующих сла́дкая собесе́днице.

Ра́дуйся, в пусты́нех и гора́х скита́ющихся благода́тная отра́до; ра́дуйся, та́йных среди́ ми́ра рабо́в Бо́жиих та́йное вразумле́ние.

Ра́дуйся, гре́шников ка́ющихся с Бо́гом примире́ние; ра́дуйся, Горы́ Афо́нския верхо́вная Прави́тельнице.

Ра́дуйся, Петра́ пустыннолюби́ваго посеще́нием Твои́м зде озари́вшая; ра́дуйся, Афана́сиа богому́драго явле́нием Твои́м облагода́тствовавшая.

Ра́дуйся, мно́гия преподо́бныя Афо́нския сла́вою небе́сною просла́вльшая; ра́дуйся, насе́льником Горы́ сея́ осо́бую любо́вь Твою́ явля́ющая.

Ра́дуйся, теле́с на́ших безме́здная Цели́тельнице; ра́дуйся, душ на́ших к Ца́рствию Го́рнему Путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 13

О Всепе́тая Ма́ти, Скоропослу́шницею наре́кшаяся во святе́й иконе Твое́й, Богоро́дице Мари́е! Приими́ ми́лостивно сие́ ма́лое моле́ние на́ше, е́же от усе́рдия на́шего принесо́хом Ти с ве́рою и любо́вию, и умоли́ приснопокланя́емую Тро́ицу изба́вити ны гее́нны о́гненныя, тьмы несвети́мыя и муче́ния ве́чнаго: да предста́тельством Твои́м унасле́дим Ца́рствие Небе́сное, и сподо́бимся со святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды.

Икос 1

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы же гре́шнии, подража́ти им дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни нас пита́ющая; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая; ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице; ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.

Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице; ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 1

Избра́нной от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гла́сом на́шим хвале́бным и от вся́ких бед свободи́ ны, зову́щия Ти:

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Моли́тва

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прояви́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая благода́ть всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Матери человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние, коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши; изба́ви Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, Ма́терним Твои́м дерзновением отвраща́ющи гнев Бо́жий; и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно, во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем веце, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет всякая сла́ва, честь и поклонение, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвятым Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

К Богоро́дице притеце́м, су́щии в беда́х, и святе́й ико́не Ея́ ны́не припаде́м, с ве́рою зову́ще из глубины́ души́: ско́ро на́ше услы́ши моле́ние, Де́во, я́ко Скоропослу́шница наре́кшаяся. Тебе́ бо раби́ Твои́ в ну́ждах гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Кондак, глас 8

В мо́ре жите́йстем обурева́емии, треволне́нию подпа́даем страсте́́й и искуше́ний. Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, руку́ по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой, и ускори́ от бе́д изба́вити ны, да зове́м Ти: ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.Сообщить об ошибке

Контактная информация
  • mo@infomissia.ru
  • http://infomissia.ru

Миссионерский отдел Московской Епархии

Все материалы, размещенные в электронной библиотеке, являются интеллектуальной собственностью. Любое использование информации должно осуществляться в соответствии с российским законодательством и международными договорами РФ. Информация размещена для использования только в личных культурно-просветительских целях. Копирование и иное распространение информации в коммерческих и некоммерческих целях допускается только с согласия автора или правообладателя

 


Создание сайта: studio.hamburg-hram.de